ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Ωρες λειτουργίας
Δευτέρα έως  Παρασκευή
08:15 - 15:00
 
 
 Υγεία

   Υγεία,  είναι «η κατάσταση ολοκληρωτικής φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»
   (WHO, Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας, 1946).

    Επομένως θεραπεία ή διαχείριση μιας ασθένειας , ορίζεται ως η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών ώστε να επέλθει η κατάσταση της Υγείας. Για παράδειγμα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τενοντίτιδα με τη χορήγηση κάποιου φαρμάκου αλλά δεν θα θεραπευτεί η τενοντίτιδα. Η ολοκληρωτική θεραπεία της τενοντίτιδας επιτυγχάνεται , όταν παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή (αντιφλεγμονώδη) που ορίζει ο θεράπων ιατρός, απαλείφονται  οι  παράγοντες στους οποίους οφείλονται τα συμπτώματα της ασθένειας.

    Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του WHO οι καλύτεροι φίλοι της υγείας μας είναι.

1.     Ψυχική ηρεμία.

2.     Ισορροπημένη διατροφή

3.     Αποφυγή τοξικών παραγόντων (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικές  
        ουσίες)

4.     Συστηματική και ισορροπημένη άσκηση.

5.     Καλή πνευματική και ακαδημαϊκή  μόρφωση.
 

  Παράλληλα οι χειρότεροι εχθροί της υγείας μας είναι:

1.   Η φτώχια

2.   Η ανεργία, η χαμηλόμισθη, αγχώδης χειρονακτική εργασία

3.   Η κακής ποιότητας κατοικία με υγρασία, μολυσμένο περιβάλλον, 
      ηχορύπανση σε περιοχή γκέτο  με ανυπόληπτους γείτονες όπου
      αισθάνεσαι ότι δεν ανήκεις

4.   Η έλλειψη ταυτότητας και αυτοεκτίμησης

5.   Η ανεπαρκής μόρφωση και εκπαίδευση.


Φυσική Υγεία

    Υγεία ορίζεται επιστημονικά ως το επίπεδο της λειτουργικής και μεταβολικής απόδοσης ενός έμβιου όντος. Όσο αφορά στους ανθρώπους είναι η γενικότερη διανοητική, σωματική και πνευματική κατάσταση ενός ατόμου αν και συχνά η έννοια περιορίζεται στο να εννοεί απλά την έλλειψη ασθένειας, πόνου ή τραύματος.
 
     Το 1946 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε την Υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας». 
 
       Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν σχετίζεται μόνο με την ιατρική, αλλά και με άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.α.

 

 
 
                                        

 
 
Δονάτου Δημουλίτσα 82, 49100, Κέρκυρα.   τηλ 2661042088, 6999975555,  email fisio.gr@hotmail.com
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder