ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Ωρες λειτουργίας
Δευτέρα έως  Παρασκευή
08:15 - 15:00
 
 
 


 
                                                                                                     
 

                                                                                            SHIATSU    


Το Μασσάζ Σιάτσου είναι μια μορφή μάλαξης με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής.

Στην τεχνική περιλαμβάνεται  μασάζ με τα δάχτυλα, τους αντίχειρες και τις παλάμες στο δύκτιο ενεργειακών μεσημβρινών του σώματος.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στο χώρο μας μεμονωμένα η συμπληρωματικά στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης.

 

 

 

 
 
Δονάτου Δημουλίτσα 82, 49100, Κέρκυρα.   τηλ 2661042088, 6999975555,  email fisio.gr@hotmail.com
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder